Bezpłatny Projekt Dla Dzieci Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – Gdzie można zgłosić dziecko do udziału w projekcie

Bezpłatny Projekt Dla Dzieci Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – Gdzie można zgłosić dziecko do udziału w projekcie

jpg 3

Na grafice przedstawiamy informacje gdzie można zgłosić dziecko do projektu. W celu zobaczenia całości obrazu oraz informacji na nim zawartych prosimy o kliknięcie na grafikę.