Bezpłatny Projekt Dla Dzieci Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – Kryteria Kwalifikacji Uczestników

Bezpłatny Projekt Dla Dzieci Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – Kryteria Kwalifikacji Uczestników

JPG 2 — kopia

Na grafice przedstawiamy kryteria kwalifikacji uczestników do projektu. W celu zobaczenia całości obrazu oraz informacji na nim zawartych prosimy o kliknięcie na grafikę.