SYSTEM LOKOMAT PRO – BEZPŁATNA REHABILITACJA DLA DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM