12 LISTOPADA 2018 R.

12 LISTOPADA 2018 R.

UWAGA!

12 listopada 2018 r. (poniedziałek)

przychodnia będzie nieczynna.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, pomoc udzielana będzie przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.