Poradnia lekarza POZ

Do zadań komórek organizacyjnych poradni należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności :

  • opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza POZ, która realizowana jest w trybie ambulatoryjnym, a w szczególności udzielania porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.
  • leczenie chorób osób dorosłych i dzieci, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych.
  • wykonywanie badań profilaktycznych,
  • profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  • współpraca z lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego.
  • udzielanie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze.
  • kierowanie pacjentów na leczenia stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych.
  • badanie diagnostyczne z analizą medyczną lekarza, współpraca z laboratoriami medycznymi i pracowniami rentgenowskimi. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta.
  • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

 

Fundusze EU