Aplikacja Tłumacz on-line języka migowego

Przejdź do aplikacji tłumacza on-line

Z aplikacji można skorzystać w następujący sposób:

  1. Z siedziby Zamawiającego w sytuacji, gdy zgłasza się osoba głucha. Pracownik loguje się do aplikacji i nawiązuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Te połączenia mają status: „wysoki priorytet” i odbierane są w pierwszej kolejności.
  2. Z poziomu strony internetowej. Dzięki integracji usługi ze stroną internetową Zamawiającego osoba głucha samodzielnie nawiązuje połączenie z tłumaczem języka migowego (poprzez kliknięcie piktogramu dwóch migających dłoni). Zadaniem tej usługi jest umożliwienie osobie głuchej zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej (osoba głucha wskazuje tłumaczowi treść, która ma być przetłumaczona) oraz kontakt telefoniczny z instytucją. Tłumacz w imieniu osoby głuchej dzwoni do siedziby Zamawiającego i pośredniczy w rozmowie. Połączenia te nie wymagają logowania i mają status: „niski priorytet”

Instrukcja aplikacji Tłumacz on-line języka migowego poniżej:

Fundusze EU