O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni „Mój Lekarz”

Placówka rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku. Już od piętnastu lat świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zarówno pediatrycznej jak i internistyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecnie jest to jedna z największych placówek na lokalnym rynku.

W 2007 roku przychodnia chcą się rozwijać i wkraczać na nowe horyzonty podpisała umowy z prywatnymi ubezpieczeniami, takimi jak: Medicover, Lux Med, Medica Polska, Polmed, Enel -Med oraz Allianz. Współpraca z tymi zakładami stanowi formę usług outsourcingowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2011 roku, z powodu rosnącej liczby osób zapisujących się do poradni, powstała filia NZOZ – u w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Umożliwiło to rozwój przychodni i zwiększenie ilości gabinetów lekarskich.

W 2016 roku NZOZ Przychodnia „Mój Lekarz „ obchodzi piętnastolecie swojej działalności.

Głównym celem przychodni jest podejmowanie działań na rzecz ochrony  oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

Do zadań NZOZ należą świadczenia usług zdrowotnych w zakresie :

  • Badań i porad lekarskich.
  • Leczenia.
  • Badań diagnostycznych.
  • Szczepień ochronnych.
  • Pielęgniarstwa środowiskowego.
  • Położnictwa środowiskowego.
  • Orzecznictwa o stanie zdrowia.
  • Szerzenia oświaty zdrowia.
  • Domowej opieki nad chorymi.

Priorytetem poradni jest nieustający wzrost jakości świadczonych usług oraz poszerzanie ich zakresu, a co za tym idzie ciągły wzrost ilości zdeklarowanych pacjentów, a także zwiększenie ich zadowolenia. W realizacji usług medycznych zakładu opieki zdrowotnej najważniejsze jest dobro i zdrowie pacjentów.

Nasze starania zaowocowały uzyskaniem w styczniu 2016 roku Certyfikatu „ZADOWOLONY PACJENT”, wydanego przez Instytut Badań Marki.

Certyfikat "Zadowolony Pacjent"
Fundusze EU