Punkt szczepień

Kalendarz szczepień

Szczepienia są najskuteczniejszą metodą ochrony przed groźnymi chorobami zakaźnymi. Realizacja programu szczepień i jego zakres zależy w dużej mierze od rodziców. Program Szczepień Ochronnych zawiera listę bezpłatnych szczepień obowiązkowych oraz płatnych zalecanych i jest aktualizowany każdego roku. W ramach usług  finansowanych przez NFZ  punkt szczepień prowadzi szczepienia dzieci w wieku od 0 do 19 lat. Są to szczepienia wykonywane zgodnie z kalendarzem szczepień.

 

Kalendarz szczepień oraz inne informacje: http://www.szczepienia.pl

kalendarz szczepień zapisy– http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php )

 

Szczepienia obowiązkowe

Do grupy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko:

 • gruźlicy,
 • błonicy,
 • krztuścowi,
 • polio (poliomyelitis),
 • odrze,
 • ospie,
 • śwince,
 • różyczce,
 • tężcowi,
 • wzw typu B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B)
 • oraz przeciwko zakażeniom Hib.

 

Szczepienia ochronne

Informujemy, że badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzamy:

 • dzieciom do 6 roku życia dziecka wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego (rodzic, opiekun prawny) lub opiekuna faktycznego,
 • dzieciom powyżej 6 roku życia w obecności rodzica/opiekuna lub upoważnionej osoby dorosłej (druk upoważnienia),
 • młodzieży w wieku 16-18 lat w obecności rodzica/opiekuna lub bez obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień (druk zgody).

 

Druki dostępne są na stronie internetowej oraz w rejestracji.

 

Fundusze EU