Personel

Lekarze pediatrzy

dr Beata Chajkaluk

dr Izabela Kościuczyk

dr Lidia Kuchta

dr Elżbieta Moroz

dr Olga Tortyna