Pomoc po godzinach pracy przychodni

Pomoc po godzinach pracy przychodni

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ubezpieczeni z terenu Powiatu Sochaczewskiego w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia (dorośli i dzieci) mogą korzystać z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w:

 

Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

ul. Batalionów Chłopskich 3/7

96-500 Sochaczew

Zgłoszenia telefoniczne:

(46) 864 95 52

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest w nagłych przypadkach niestanowiących zagrożenia życia świadczona jest:

  • w godzinach nocnych od 18.00 do 8.00 w dni powszednie;
  • całodobowo w soboty, niedziele i w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

 

Z tej formy opieki zdrowotnej można skorzystać  w przypadku:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

 

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA KONIECZNE JEST UŻYCIE TELEFONU ALARMOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 999 LUB 112.