Projekt „Mazowsze otwiera serce i świat dla dzieci z autyzmem”

Projekt „Mazowsze otwiera serce i świat dla dzieci z autyzmem”

Drodzy rodzice jeżeli wasze dziecko:

  • posiada diagnozę ASD z rozpoznaniem z grupy F84 (wg. ICD -10),
  • jest w wieku od 1,5 do 15 lat,
  • mieszka na terenie województwa mazowieckiego w powiecie: sochaczewskim, gostynińskim, żyrardowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim,
  • nie jest objęte żadnym innym programem terapeutyczno – rehabilitacyjnym w związku z ASD, finansowanym z NFZ i innych środków publicznych, związanym z opracowaniem diagnoz funkcjonowania i przygotowania programu domowego dla dziecka z ASD.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w projekcie” Mazowsze otwiera serce i świat dla dzieci z autyzmem”.