USG 4D: Niesamowite ujęcia w najnowszej technologii USG 4D HD!

USG 4D: Niesamowite ujęcia w najnowszej technologii USG 4D HD!

Ultrasonografia to nieinwazyjna i bezpieczna metoda diagnostyczna, która pozwala na uzyskanie dokładnego obrazu badanych narządów i struktur, co jest niezbędne dla szczegółowej oceny anatomii płodu.

Podstawowa część badania USG w ciąży odbywa się w obrazie dwuwymiarowym (2D), na którym obserwujemy przekroje wnętrza macicy i zarysy ciała płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych. To główna część badania, umożliwiająca ocenę wielkości i kształtu różnych części ciała płodu, struktur anatomicznych, łożyska, ilości wód płodowych itp. Dzięki temu, że posiadamy najnowszej generacji aparaty USG wykonujemy również ocenę przepływu krwi  przez różne naczynia płodu i matki (USG dopplerowskie) dostarczające bardzo ważnych informacji o pracy serca płodu, wydolności łożyska i innych narządów.

 

USG 4D to wizualizacja trójwymiarowa (3D) odbywająca  się w czasie rzeczywistym.  Daje możliwość obserwacji dziecka, jego położenia w brzuchu matki oraz zachowań i reakcji w obrazie przestrzennym. Badanie 3D i 4D umożliwia nie tylko uzyskanie pięknego, zrozumiałego i czytelnego dla przyszłych rodziców obrazu dziecka. Wrażenia i wspomnienia z badania 4D pomagają w budowaniu więzi rodziców ze swoim potomkiem już w okresie prenatalnym. Dzięki badaniu 3D/4D uzyskuje się również rzeczywisty obraz struktur trudnych do oceny w badaniu dwuwymiarowym.  Podczas badania 3D/4D można dokładniej ocenić i zarejestrować obraz twarzy i czaszki dziecka, ocenić jego profil, umiejscowienie uszu, budowę, ułożenie i ruchomość kończyn, rozpoznać jego płeć. Dzięki obrazowaniu trójwymiarowemu łatwiejsze jest uwidocznienie pewnych cech płodu, które mogą świadczyć o różnych chorobach, wadach genetycznych i wadach wrodzonych, w tym wadach strukturalnych serca, które niejednokrotnie można korygować po urodzeniu dziecka.  Obrazowanie 3D/4D ułatwia zrozumienie nieprawidłowości rozwojowych płodu przez rodziców dziecka i dostarcza wielu informacji niedostępnych w  tradycyjnym badaniu 2D.

 

Wykonywanie USG podczas ciąży jest obecnie standardem. Badanie to pozwala rzetelnie i obiektywnie monitorować rozwój płodu. Na podstawie pomiarów wielkości płodu aparat USG może dokonać obliczenia wieku i masy płodu oraz przybliżonej daty porodu. Pozwala to na monitorowanie prawidłowego wzrastania płodu.  Analiza położenia płodu, wygląd i umiejscowienie łożyska pozwalają na wybór najwłaściwszej drogi przeprowadzenia porodu.

 

Badanie USG zaleca się wykonać przynajmniej trzy razy w ciągu całego okresu ciąży – pierwsze pomiędzy 11 a 14 tygodniem, drugie między 20 a 22 a ostatnie po 30 tygodniu ciąży. Częstsze badania wykonuje się bezwzględnie w przypadku, gdy pacjentka choruje na np. nadciśnienie lub cukrzycę, dziecko rośnie nieprawidłowo lub gdy jest to ciąża bliźniacza. W przypadku wystąpienia krwawień USG wykonuje się nawet co kilka dni. Badanie jest całkowicie bezbolesne i nie wymaga żadnych przygotowań, trwa zazwyczaj do 20 minut.

 

USG genetyczne w ciąży- wykonywane między 11-14 tygodniem ciąży. Pozwala na ocenę specyficznych markerów ultrasonograficznych takich jak: fałd karkowy i przezierność karkowa, kość nosowa, przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny, częstość pracy serca. Nieprawidłowości któregoś z tych markerów mogą świadczyć o zwiększonym ryzyku wad genetycznych u płodu i pozwalają ukierunkować dalsze postępowanie w ciąży.

 

Zapisz się już dziś:

Gabinet prywatny Specjalista ginekolog położnik dr. Marek Kościuczyk

Zapisy pod numerem telefonu: 698-030-982

Gabinet prywatny ul. Dywizjonu 303/5

96-500 Sochaczew