Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Pielęgniarka środowiskowo/rodzinna to pielęgniarka pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Zgodnie ze specyfiką miejsca świadczenia usług, pielęgniarka środowiskowo/rodzinna podejmuje działania z zakresu:

  • promocji zdrowia
  • profilaktyki chorób
  • świadczeń pielęgnacyjnych
  • świadczeń leczniczych
  • świadczeń diagnostycznych
  • świadczeń rehabilitacyjnych.

 

Pielęgniarka środowiskowo / rodzinna  realizuje kompleksową opieką nad jednostką, rodziną i populacją lokalna w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym ocenę stanu zdrowia i działania pielęgniarskie:

  • nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku
  • nad dziećmi od 6 tygodnia życia – zdrowymi i chorymi
  • nad osobami niepełnosprawnymi
  • nad osobami w stanie terminalnym.

 

Fundusze EU