Gabinet zabiegowy

  • Wykonywanie zabiegów i badań, takich jak pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury ciała.
  • Wykonywanie EKG.
  • Zmiana opatrunków bądź zdjęcie szwów.
  • Wykonywanie iniekcji domięśniowych lub dożylnych.
  • Wykonywanie inhalacji.
Fundusze EU